Youtube


  Nh���ng b���n nh���c kh��ng l���i bu���n nh���t

  HD
  0:34
  автор | дата 10.06.2012
  • 29
  • 0
  • 0
  Tr�n c�ng ty v?i kh�ng ?i?u ho� d�n l�m m�t, h? th?ng cloud computing v?a m?i x�y d?ng.
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 03.05.2014
  MV m?i c?a Nh?t Kim Anh v� H? Quang Hi?u c� t�n Gi� m�nh l� ngu?i l?, m?t s�ng t�c c?a nh?c si Kh�nh �on. Trong MV n�y, Nh?t Kim Anh s? h�a th�n ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 25.02.2014
  Nhu hoa dem tin ng�y bu?n Nhu chim dau qu�n m�a xu�n C�n trong h�n m� bu?n t�nh L� m�i nh?ng bu?c � ch? Xin cho thuong em th?t l�ng Xin cho ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.08.2013
  T? th�ch c?u d? d?� Nick c?u l� c�i t�n d?u ti�n t? nh�n v�o� C?u l� c�i t�n d?u ti�n t? mu?n chat c�ng trong c? c�i list d�i d?ng d?c ?y�...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.07.2012
  T? khi c�n tho b� .. m? lu�n l� ngu?i n�ng niu Cho d?n khi con tru?ng th�nh .. v?n m�i l� ng con k�nh y�u V� khi con c�n nh? .. m? v?n hay d?n nh?ng di?u ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 30.09.2012
  G?i T�n T�i Nh� B?n Th�n H?i �?i ngu?i n�o ai ch?ng mong M?i khi dau bu?n nhi?u hay kh?n kh� S? c� l�c khi th?y t�m h?n c?n s? chia nh?ng k? ni?m cu ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 31.07.2013
  Ch�o ng�y m?i �nh n?ng chi?u s�ng chan ho� th? gi?i bao nhi�u ni?m vui B?n v� t�i trong tay b�n nhau cho ng�y m?i th�m v� tu y�u d?i Ng?t ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 31.07.2014
  C�NG TY D�N ??T xin g?i l?i ch�o tr�n tr?ng ??n Qu� kh�ch h�ng! Qu� kh�ch c� nhu c?u li�n h? : www.dandat.com.vn Email: dandathose@yahoo.com ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.05.2012
  Ver : La.i 1 ch�t t�nh pha th�m vi. ?a('ng trong men say Ca^`n 1 b�ng h�nh khi ?�m la(.ng va('ng trong ?�m nay Khi v�ng tay em c�n ?�y th� anh ko muo^'n ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.08.2018
  Người Việt sống tại Mỹ đã hình thành cộng đồng khá nổi tiếng và thành công trong nhiều lĩnh vực, những thanh niên gốc Việt lớn lên trưởng thành...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 20.08.2013
  o?n du?ng m� m�nh d� di v?i nhau h�m qua b�y gi?, th� 2 ta v?n c? di qua nhung kh�ng c�ng chung bu?c. gi? th� ai d� d� di v?i em qua d�y m?i ng�y.
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 16.08.2013
  tu?i tho y�u d?u v?i nh?ng th�ng ng�y h?nh ph�c s?ng b�n ngu?i th�n,m�i tru?ng y�u thuong, noi b?n b� c�ng nhau tan h?c bu?c di tr�n nh?ng con du?ng, ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 19.07.2014
  K�nh ch�o Qu� Anh/Ch? C�ng ty TNHH SX TM and DV D�n ??t - nh� s?n xu?t h�ng ??u-chuy�n s?n xu?t v� kinh doanh c�c lo?i ??u n?i,?ng kim lo?i d?
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 17.03.2014
  1. Ng�y xua Nguu Lang Ch?c N? S?ng b�n nhau kh�ng xa m?t gi? Ng�y xua Nguu Lang Ch?c N? S?ng y�u thuong d? ai c� ng?. T�nh y�u trao nhau g?
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 27.07.2012
  nh qu�n em oi... qu�n m�i h�n d�... ��nh qu�n y�u thuong... �i bao ng�y ng?t... ��nh qu�n di th�i... ch? c�n anh bu?c di v?i n?i c� don n�y. ��nh...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.01.2012
  V� m?t ngu?i di m�i ch?c kh�ng quay tr? v? M?t chuy?n t�nh nay d�nh chia d�i M?t ngu?i �m di v�ng, ngu?i kia ? ch?n xa Ch�c cho em h?nh ph�c b�n d?i ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.04.2012
  ng n�i s? kh�ng nhu b�y gi? �?ng b?t tr�i tim em mong ch? Xin anh d?ng, mah babe.. V� l?i n�i d� khi?n em dau bu?n L?i n�i d� cu?p di n? cu?i Xin anh ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 21.08.2012
  Intro: ....... Hook: x2 H�y d? t�nh y�u v? m�i tru?ng xua d?ng tan nhu b?t nu?c Gi? l?i 1 ch�t t�m tu c?a ng�y h�m wa d� ta dang v?ng bu?c H�y nh?
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 16.03.2014
  Kh�ng ai y�u em nhi?u v� say sua cho b?ng anh Anh lu�n y�u em th?t l�ng anh y�u em thu? chung Bao huong hoa t�nh y�u th?m n?ng con tim th�nh tho ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 17.11.2013
  Ver1: V� khi C� d� l�n ti?ng...l� c� nu?c mi?ng v�o mic =]] �?ng th?c m?c di?u tao dag n�i...thi?t tao l�m bi?ng x�o l?i l?m M?y a d?i...m?y ch? d?i...th�ch ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 24.09.2013
  N?u l� anh , th� anh s? , d�nh cho em nh?ng ng�y h?nh ph�c N?u l� anh, th� anh s? , n?m tay em kh�ng bao gi? bu�ng. Anh s? kh�ng , l�m em kh�c, anh ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.09.2011
  Kh�ng Thuong :.?.: Kh�ng Nh? :.?.: Kh�ng Mo M?ng :.?.: :.?.: Kh�ng Bu?n :.?.: Kh�ng Ch�n :.?.: L? Kh�ng Roi :.?.: :.?.: Kh�ng Y�u Ai C? :.?.: L�ng Bang Gi� : ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.04.2012
  You, ngu?i b?n th�n bao nam trong cu?c d?i And you, l� ngu?i b?n th�n c�ng t�i s?t chia mu?n phi?n C�ng chung bao u?c mu?n cho ng�y mai Ta c�ng gi?c ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 27.11.2011
  T?ng ng�y qua trong l�ng anh v?n nhi?u l�c mo M?i gi?c mo lu�n c� em trong v�ng tay Ng?i k? b�n em c�ng nhau ng?m sao lung linh Th?m nguy?n u?
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 27.07.2018
  Buồn Không Em - Đạt G || OFFICIAL MV Ủng hộ kênh 100k Subscribe nhé: https://metub.net/DATG *** #buonkhongem #datg #G-entertainment Prod. Masew x ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 16.08.2012
  Anh v� t�nh nhi?u l?n l�m em ph?i kh�c �� cho em v?i bi?t bao n?i bu?n Nu?c m?t em nhi?u d�m v� anh roi xu?ng M� v� t�m, anh n�o c� bi?t d�u R?i c?
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.10.2017
  Nh?ng Du Thuy?n Xa X? B?c Nh?t Th? Gi?i ? https://youtu.be/NLT_sMOU4lM Nh?ng Ng??i B? 3 B?nh Sau Th� M??p ??ng- R?t nguy hi?m v?i t�nh m?ng ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.05.2018
  phép lạ, phep la, dấu lạ, dau la Xin lưu ý: Những dữ liệu để Cong Giao Sharing biên tập Video chưa hẳn hoàn toàn là của kênh, nên có vấn đề liên quan đến...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.07.2012
  Ver 1 T?i sao e n? v?i c�t bu?c , bu?c di ko h? quay lai M?t e r?i cu?c s?ng n�y sao c�n c� dc ng�y mai M�n ch?y theo d? n�u k�o sao v?n d?ng y�n t?i ch?
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 21.09.2013
  Anh v?n nh? d?n l�c em h� m�i cu?i Hay nh?ng l�c vu vo h?n ghen Anh s? nh? m�i m�i d?n l�c b�n em D� c�ch xa trong tim ho�i mong T�nh y�u em trao ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.03.2016
  Rap chất beats việt nam | Cứ Xô Anh Ngã - Alyboy, Quân Đao, Phuc.Pin, KindyA, HaoTK Bài hát: C? Xô Anh Ngã - Alyboy, Quân Ðao, Phuc.Pin, KindyA, HaoTK ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.02.2013
  Anh v� t�nh nhi?u l?n l�m em ph?i kh�c �� cho em v?i bi?t bao n?i bu?n Nu?c m?t em nhi?u l?n v� anh roi xu?ng M� v� t�m, anh n�o c� bi?t d�u R?i c?
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 23.02.2015
  Em k� h?u d�u ? ngu?i a iu ch�nh l� em ! Em k� bi?t d�u ? ngu?i a mong ch�nh l� em ! M� sao em k� ch?u th?u / m?i t�nh d?u c�n gian d? ... C? in l�n ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 20.02.2013
  Bu?i s�ng h�m ?y th?y em ch?t kh�c R?i v?i v�ng lau th?t nhanh nu?c m?t V?n bi?t ta d� sai khi g?p nhau V� em...d� c�...ngu?i y�u Goodbye...I'm fine...xin ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 18.11.2014
  Mel 1: Ry2c �i tr�n nh?ng n?i dau khi xua , v� ta l?i dau b?t kh�c nh? ng .. V� anh -- t?ng mang cho em h?nh ph�c.. L?i m�n k� ?c xua , quay v? d�y v?i em ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 09.02.2014
  Intro : C?n....1 ch? d?a n?u v�ng tay kh�ng ?m �m Em C? t�m v? noi anh anh s? xua nh? con gi� d�m Xa th?t l� xa noi con tim anh g?c ng� l� 1 l?i n�i cung ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.11.2011
  N?ng oi sao kh�ng l�n, m�u m?t em gi?u bao bu?n phi?n T?ng con mua roi trong s?u nh? Nh? anh tho th?n trong t?ng ti?ng mua b�ng khu�ng Gi� oi sao ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.07.2015
  Em mu?n n?m tay anh th?t l�u ,d? kh�ng bao gi? xa anh n?a Mu?n con du?ng th?t d�i, mu?n ta tay trong tay Mu?n t� tr?i nh? bu�ng n?ng v�ng �m M?t ng�y ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 16.05.2018
  nhà thờ, nhà thờ công giáo, đi nhà thờ Xin lưu ý: Những dữ liệu để Cong Giao Sharing biên tập Video chưa hẳn hoàn toàn là của kênh, nên có vấn đề liên...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.08.2014
  [ kendj ] Th� th�i em oi ... anh kh�ng c�n tin em n?a d�u..n?a d�u... Bao nhi�u ng�y qua ... m�nh t�i u m� � � M�nh chia tay di .... V? b�n ai kia di em oh oh.
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи