Youtube


  RFA Tiếng Việt

  1:20:41
  автор | дата 17.11.2018
  • 10342
  • 32
  • 9
  Проголосовало пользователей: 41
  rfa tiếng việt nvr 19/11/2018 - rfi -voa 19/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn : https://www.facebook.com/VOATiengViet - Nguồn : https://www.facebook.com/pg/www.vietlive.tv/videos/?ref=page_internal - Đài á châu tự do - rfa | Phát thanh tại trụ sở thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới. Chiến sự [Biển Đông] Phát thanh tiếng việt "Tin tức chính trị thời sự rfa rfi" voa
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 02.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 3/11/2018 - rfi -voa 3/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 25.10.2018
  rfa tiếng việt nvr 26/10/2018 - rfi -voa 26/10/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 14/11/2018 - rfi -voa 14/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 11/11/2018 - rfi -voa 11/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 30.10.2018
  rfa tiếng việt nvr 31/10/2018 - rfi -voa 31/10/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.10.2018
  rfa tiếng việt nvr 9/10/2018 - rfi -voa 9/10/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 5/11/2018 - rfi -voa 5/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 03.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 4/11/2018 - rfi -voa 4/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.10.2018
  rfa tiếng việt nvr 23/10/2018 - rfi -voa 23/10/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 11.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 12/11/2018 - rfi -voa 12/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 14.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 15/11/2018 - rfi -voa 15/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 6/11/2018 - rfi -voa 6/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 27.10.2018
  rfa tiếng việt nvr 28/10/2018 - rfi -voa 28/10/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 16.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 17/11/2018 - rfi -voa 17/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 31.10.2018
  rfa tiếng việt nvr 1/11/2018 - rfi -voa 1/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 13.10.2018
  rfa tiếng việt nvr 14/10/2018 - rfi -voa 14/10/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 26.10.2018
  rfa tiếng việt nvr 27/10/2018 - rfi -voa 27/10/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 9/11/2018 - rfi -voa 9/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 24.10.2018
  rfa tiếng việt nvr 25/10/2018 - rfi -voa 25/10/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 29.10.2018
  rfa tiếng việt nvr 30/10/2018 - rfi -voa 30/10/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.11.2018
  1. Xét xử vụ đường dây đánh bạc: Cựu tướng công an không muốn công bố bản án trên mạng 2. Bình Định: người dân chặn xe phản đối dự án điện...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 07.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 8/11/2018 - rfi -voa 8/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.10.2018
  rfa tiếng việt nvr 16/10/2018 - rfi -voa 16/10/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 12.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 13/11/2018 - rfi -voa 13/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 09.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 10/11/2018 - rfi -voa 10/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 01.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 2/11/2018 - rfi -voa 2/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 19.10.2018
  rfa tiếng việt nvr 20/10/2018 - rfi -voa 20/10/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 28.10.2018
  rfa tiếng việt nvr 29/10/2018 - rfi -voa 29/10/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.11.2018
  Phái đoàn ngoại giao Mỹ gặp Hội đồng Liên tôn Việt Nam -Mỹ và Việt Nam tổng kết dự án giúp Hà Nội nâng cao năng lực quản trị Nhà nước -Luật...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 15.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 16/11/2018 - rfi -voa 16/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.10.2018
  rfa tiếng việt nvr 6/10/2018 - rfi -voa 6/10/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.11.2018
  rfa tiếng việt nvr 7/11/2018 - rfi -voa 7/11/2018 - nvr Nguồn : https://www.facebook.com/RFAVietnam - Nguồn : http://vi.rfi.fr/ - Nguồn ...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи