Youtube


  Tai Freedom News 08.06.2017 ������������������������ ������������������������ ��������������������������������� 100 ��������� ���������������������������������������������������������������������������

  автор | дата 19.06.2017
  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸွပ်ႇသွၵ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.08.2017
  ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းသူင်ႇ ၶၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.08.2017
  တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း လုၵ်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 20.06.2017
  ပၢင်တိုၵ်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပွင်လႅင်းၵပ်းသၢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 20.06.2017
  ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၽူႈတီႈတိတ်းၸပ်းယႃႈႄလႈ လွင်ႈၽွၼ်းလီ/ၽွၼ်းၸႃႉ ယႃႈမ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.12.2016
  ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.08.2017
  ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းၵၢၼ်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 08.11.2017
  RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၶၢႆသူႇယႃႈ တီႈလၢႆးၶႃႈ 9-ၵေႃႉ ပၼ်တၢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.11.2017
  တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသုိၵ်းလူင် ၸႆၢးငုိၼ်း လွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မူိင်းႁူမ်...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 09.11.2017
  TNLA တဵၵ်းၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် သိုဝ်ႉၽၵ်းသိုဝ်ႉၼိူဝ...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи