Youtube


  Mặt

  автор | дата 07.08.2018
  Nạn nhân ngoà i 40 tuá»??i chết vì ngạt thá»?? khi thá»±c hiá»??n nghi lá»?? ngủ trong quan tà i Ä??á»?? "xua Ä??uá»??i xui xẻo". Cảnh...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.08.2018
  Công ty Mỹ sản xuất mẫu xe có thá»?? chuyá»??n từ chạy trên cạn sang dÆ°á»??i nÆ°á»??c chá»?? trong và i giây. Nguồn: http://x.5l...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 24.08.2018
  Công ty Pháp chế tạo mẫu taxi Ä??iá»??n Ä??ược trang bá»?? cánh ngầm Ä??á»?? nâng thân xe lên khá»??i mặt nÆ°á»??c và có...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 22.08.2018
  Và o ban Ä??êm, nhất là Ä??êm rằm, nếu tạnh ráo ánh trÄ??ng chiếu sáng Ä??ến mức có thá»?? soi rõ các váºt dÆ°á»??i...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 05.09.2018
  Thấy anh em chủ quán trà Ä??á vá»??a hè tại ngã 5 bÆ°u Ä??iá»??n thà nh phá»?? Hải DÆ°Æ¡ng Ä??ánh chém nhau, ông Thắng vÃ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 23.08.2018
  Bụi mặt trÄ??ng có thá»?? Ä??ược sá» dụng Ä??á»?? Ä??óng gạch giúp các phi hà nh gia Ä??á»??nh cÆ° dà i hạn trên Mặt...
  • СКАЧАТЬ
  Tôi cảm thấy chán, phần vì sợ cách vợ ki�?m soát, phần vì tôi thấy b�? xúc phạm. Tôi tự h�?i vợ lấy...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.11.2017
  Mầm Chồi Lá Tập 76 - Cái Bống | Nhạc Thiếu Nhi Cho Bé | Vietnamese Songs For Kids Tuyển Tập Mầm Chồi Lá: - Rửa Mặt Như Mèo: ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 23.08.2018
  Hiá»??n tượng hóa lá»??ng Ä??ất khiến Ä??ất cát bên dÆ°á»??i máy Ä??à o dáºp dá»??nh nhÆ° giữa mặt nÆ°á»??c á»?? British...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 06.09.2018
  Vá»?? tinh quan sát của NASA ghi lại vụ phun trà o kéo dà i khoảng hai tiếng vá»??i các hạt mang Ä??iá»??n cuá»??n lên rá»??i rÆ¡i...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 16.08.2018
  Máy bay không ngÆ°á»??i lái Zephyr S của Airbus Ä??ã bay liên tục gần 26 ngà y á»?? Ä??á»?? cao 21,3 km mà không cần tiếp nhiên...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 09.08.2018
  Há»?? thá»??ng nháºn diá»??n khuôn mặt sá» dụng AI sẽ giúp tÄ??ng cÆ°á»??ng an ninh và giảm thá»??i gian xác thá»±c danh tÃnh tại...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.09.2018
  Nat Fraser dù bá»?? kết tá»??i giết vợ song quyết không khai chuyá»??n gì Ä??ã xảy ra trong gia Ä??ình. Nat Fraser và Arlene Fraser ...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 10.08.2018
  Sá»?? ngÆ°á»??i thiá»??t mạng do Ä??á»??ng Ä??ất trên Ä??ảo Lombok tÄ??ng nhanh khi lá»±c lượng cứu há»?? tiếp cáºn những khu...
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 04.08.2018
  Các chuyên gia tại Ä??ại há»??c Harvard phát triá»??n mẫu robot nhá»?? nhằm há»?? trợ nghiên cứu côn trùng và tham gia công tác...
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи